Barneerstatning - Kompensasjon og erstatning

Go to content

BarneerstatningBARNEERSTATNING

Det gjelder egne standardiserte regler for erstatning for tap i fremtidig inntekt og ménerstatning til barn som ikke har fylt 16 år.

Det vil vanligvis være en fordel at reglene er standardiserte. Det kan lett by på problemer å forutse hvilken inntekt et barn vil ha i fremtiden.

Ettersom det vanligvis er den skadelidte som har bevisbyrden i erstatningssaker, kunne dette lett ha medført at et skadelidt barn ville hatt problemer å sannsynliggjøre sitt tap. Derfor kan det ses som en fordel at barneerstatningen er standardisert.

Som for erstatning til voksne, kreves det også at det foreligger årsakssammenheng mellom hendelsen/ulykken og skaden.________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@kompensasjon.no


________________________

Advokat Talsnes
Back to content