Bistandsadvokat - For Skadevolder - Kompensasjon og erstatning

Go to content

Bistandsadvokat - For Skadevolder


Dersom du blir kontaktet av skadelidtes advokat, kan du velge mellom å svare advokaten direkte eller via egen advokat.

Uavhengig av hva du velger, lønner det seg å besvare spørsmål og kommentere henvendelsen.

Som skadevolder bør du være oppmerksom på at skadelidtes advokatkostnader vil kunne kreves dekket fra deg. Advokater jobber timesbetalt. Du bør derfor opptre saklig og korrekt, og gi tydelige opplysninger.

Skadelidtes advokat vil på sin side måtte bruke den tid som trengs for å gi skadelidte den hjelp skadelidte har behov for, men vil søke å begrense tidsbruken til det som er nødvendig og rimelig (juridiske begreper).________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@kompensasjon.no


________________________

Advokat Talsnes
Back to content