Artikler av Advokat Talsnes - Kompensasjon og erstatning

Go to content

Sensitiseringsdommen

Skader etter nakkesleng kan være vanskelig å bevise.

Rettspraksis har slått fast at det kreves at hendelsen må ha hatt tilstrekkelig skadeevne. Videre må det foreligge akutte symptomer på skade innen 2-3 døgn. For det tredje må det foreligge brosymptomer. Det vil si sammenhengende plager fra hendelsen inntraff til den (eventuelt) kroniske senfase. Videre må det foreligge et sykdomsbilde som er forenlig med det man vet om skader påført ved nakkesleng.
Advokat Talsnes | 9/4/2019
________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@kompensasjon.no


________________________

Advokat Talsnes
Back to content