Erstatning Generelt - Kompensasjon og erstatning

Go to content

Erstatning GenereltHar du krav på erstatning - eller er du avkrevd erstatning?

Erstatning ved avtale-/kontraktsbrudd, kjøp/-salg, tingskader og annen formuesskade, personskader (pasientskader, trafikkskader, yrkesskader, voldsskader, arbeidsgiveransvar, organansvar mv.), gårdseiers ansvar, produktansvar, smitte og forgiftning, sport- og fritidsulykker, styreansvar og andre erstatningskrav.


Advokat Talsnes bistår under hele prosessen med

  • vurdering av om det juridisk sett foreligger et grunnlag for å kreve erstatning

  • vurdering av om bevisene er tilstrekkelige for å fremme et erstatningskrav

  • beregning av størrelsen på erstatningskravet

  • fremsettelse erstatningskrav

  • avvisning av erstatningskrav

  • rettslig prosedyre________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@kompensasjon.no


________________________

Advokat Talsnes
Back to content