Erstatningspostene - Kompensasjon og erstatning

Go to content

Erstatningspostene

Erstatningspostene
__________________________________________________________________________
Advokat Talsnes
TYPISKE ERSTATNINGSPOSTER
Nedenfor finner du litt mer informasjon om de fleste hovedposter i erstatningskrav etter personskade.
HJELP TIL Å SØKE   |   
INNTEKTSTAP  |   
MERUTGIFTER |   
HJEMMEARBEIDSTAP   |
MENERSTATNING |   
OPPREISNINGSERSTATNING   |   
FORSØRGERTAPSERSTATNING   |   
BARNEERSTATNING   |   
Første konsultasjon er alltid gratis
Dette vil si at du får en tilbakemelding på hvorvidt du har en sak før det påløper advokatkostnader.
Inntil 30 minutters gratis konsultasjon er vanligvis nok til å avgjøre om du har en sak eller ikke..
Advokat Talsnes
_______________________________________________________________________________________
Advokat Talsnes har erfaring fra mange rettsområder. Dersom du likevel skulle trenge annen kompetanse, kan du få hjelp til å komme deg videre.


________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@kompensasjon.no


________________________

Advokat Talsnes
Back to content