Hjelp til søknad og krav - Kompensasjon og erstatning

Go to content

Hjelp til søknad og krav


(Bistands)advokaten kan hjelpe deg å kreve erstatning i straffesaken og/eller søke kompensasjon fra Kontoret for voldsoffererstatning eller direkte fra skadevolder.

Det er imidlertid du som bestemmer hvilken bistandsadvokat du vil ha, og du kan bytte til en advokat som har god tid til din sak.

Hvorvidt akkurat din type sak gir rett til gratis bistandsadvokat, er en sak for advokaten å vurdere. Som skadelidt finnes det flere ordninger som gjør at advokaten krever sitt salær fra andre enn fra den som er skadelidt. Ta kontakt via telefon eller e-post, så finner vi det ut.

Det er viktig at argumentasjonen er riktig i forhold til faktum. En fordel med bistandsadvokat er at du som voldsutsatt sannsynligvis har nytte av en. Det kan være helsemessige årsaker, eller det kan gjelde vurdering av hva du har rett til å kreve av skadevolder.

Noen ganger kan uklare opplysninger eller argumenter gi et inntrykk av usannhet, og man blir konfrontert med at "historien" virker annerledes den andre gangen man forteller den. Selv om skadevolders representant er klar over at slik tilsynelatende tvetydighet kan være "uskyldig" i seg selv, er det naturlig for vedkommende å bli skeptisk til uklare argumenter. Noen ganger er din egen fremstilling essensiell for resultatet.

Advokaten er der hele tiden. Det er ikke alltid du merker det, men advokaten sørger for at prosessen følges opp og drives fremover når det er mulig, mens du fokuserer på egen helse og fremtid.

________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@kompensasjon.no


________________________

Advokat Talsnes
Back to content