Hjemmearbeidstap - Kompensasjon og erstatning

Go to content

Hjemmearbeidstap


HJEMMEARBEIDSTAP

Påført hjemmearbeidstap innebærer at skaden har medført merarbeid.

Det gjelder forskjellige regler både for påført hjemmearbeidstap og fremtidig hjemmearbeidstap og for de andre erstatningsposten.

Erstatningsposten hjemmearbeidstap består av mange mulige underposter. Det er ikke alle typer merarbeid som innbærer en rett til å kreve hjemmearbeidstapserstatning.

Advokatfirmaet hjelper deg å få riktig erstatning for hjemmearbeidstap. Husk at jo flere erstatningsposter du klarer å få dekket, jo mer har du å leve av i årene som kommer.

Du har rett til å nytte bistand fra advokat for å vurdere og fremsette krav om erstatning for hjemmearbeidstap.

Det er ikke du som skal betale for advokatkostnadene.

________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@kompensasjon.no


________________________

Advokat Talsnes
Back to content