Advokattjenester og Eiendomsmegling. - Kompensasjon og erstatning

Go to content  Velkommen!   


Google Translate:
Personskadeerstatning og annen erstatning
"Mitt formål er personlig og profesjonell bistand  Små og store saker - ingen sak er for liten.
Enkle løsninger er oftest mulig, og kompromiss er gjerne det klienten tjener mest på.
Likevel, noen ganger må en sak tas til retten dersom man ønsker rettferdighet."

- Arne Talsnes -
Personskadeerstatning.
__________________________________________

Pasientskade, trafikkskade, yrkesskade, voldsskade/bistandsadvokat, forsørgertap, barneerstatning, gjenopptak og andre personskadesaker.
Erstatning for tingskade mv.
__________________________________________

Erstatning kan gi muligheten til å komme seg videre i livet eller med forretningen. Erstatningskravet må være vel begrunnet.

Boligtvist
__________________________________________

Erstatning og Prisavslag etter bolighandel er velkjente spørsmål for adovkat Talsnes. Det kan være greit å ta en gjennomgang av muligheten for å nå frem med kravet før man går i inn i prosessen.

Bistandsadvokat.
__________________________________________

Få hjelp til å kreve erstatning / kompensasjon fra en (bistands)advokat som er vant til å tenke personskadeerstatning.

Klienter fra over hele landet.

Dagens samfunn er preget av grenseløs kommunikasjon.
Advokat Talsnes har/har hatt klienter fra alle kanter av Norge, samt fra Sverige, England og Skottland. Flesteparten av dagens advokattjenester lar seg løse ved hjelp av brev, e-post og telefonsamtaler. Imidlertid besøkes klienter der de måtte befinne seg dersom dette trengs på grunn av oppdraget._____________________________________________________
Advokattjenester er mer enn bare lover og regler. Praktiske løsninger og strategi er ofte minst like viktig. Noen ganger kan store problemer løses på enkle måter.
" Gode råd, strategi og prosess."
________________________
Advokat Arne Talsnes
Priser - advokattjenester
_______________________________________________________________________
Dette er de veiledende timespriser:

  • Første konsultasjon er alltid gratis. (*1)
  • Fritt rettsråd - ikke-behovsprøvde saker: NOK 0 (fritatt for egenandel).
  • Fritt rettsråd - behovsprøvde saker: Egenandel NOK 1.020, men bruttoinntekt under NOK 100.000 = 0 i egenandel.
  • Fri sakførsel - ikke behovsprøvde saker: NOK 0,- (fritatt for egenandel)
  • Fri sakførsel - behovsprøvde saker: Egenandel 25 % av utgiftene, men ikke mer enn NOK 8.160. Bruttoinntekt under NOK 100.000 = 0 i egenandel.
  • Vanlig pris for privatpersoner(*2): NOK 1.250 - 2.250 (inkl. mva).
  • Bedrifter: NOK 1.500 - 1.800 (ekskl. mva.)
  • No-cure-no-pay(*3): NOK 0.

Innboforsikring? Merk at innboforsikringer har inkludert en rettshjelpsforsikring, som dekker en rekke forskjellig type tvister.

(*1) Inntil 30 minutter. Det vil vanligvis si frem til det er avklart hvorvidt det er grunnlag for et oppdrag.
(*2) Pris avhenger av hvilken sakstype det gjelder. Pris beregnes etter hvert påbegynte kvarter.
(*3) No-cure-no-pay: Innebærer betaling under forutsetning av saken innbringer penger. Pris basert på no-cure-no-pay gis kun etter uttrykkelig avtale, og det er en forutsetning at klienten ikke bytter advokat under oppdraget. Advokatbytte medfører at klienten betaler vanlig timespris (mellom NOK 1.250 og 2.250). Dersom det foreligger en innboforsikring, må denne brukes så langt den gir dekning, og slik bruk av forsikringen innebærer vanligvis en egenandel på NOK 4.000 + 25 % øvrige utgifter/dekningssummen.

OBS: Merk at du ofte har krav på dekning av advokatutgifter fra forsikringsselskap, det offentlige, motparten mv. i tillegg til dine øvrige krav. Ta kontakt for en nærmere avklaring. Merk at fri sakførsel ikke innebærer dekning av motpartens sakskostnader.


________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@kompensasjon.no


________________________

Advokat Talsnes
Back to content