Inntektstap - Kompensasjon og erstatning

Go to content

Inntektstap


En av de typiske erstatningspostene etter personskade er påført inntektstap.

Påført inntektstap må skilles fra erstatningsposten fremtidig inntektstap. Det gjelder forskjellige regler for de forskjellige erstatningsposter.


PÅFØRT INNTEKTSTAP
Prosessen frem mot utbetaling kan være lang og full av det som oppleves som hindringer for den som er skadelidt. I mellomtiden påløper det utgifter uavhengig av om man hatt mottatt erstatning for påført inntekstap eller ikke.

Som skadelidt opplever man ofte at det blir et sprik mellom påført inntekstap og på den andre siden utbetalinger fra skadevolder/forsikringsselskap/KFV/NPE mv. Man kommer gjerne stadig på etterskudd. Dette skyldes blant annet det at tapet må sannsynliggjøres og at det er den skadelidtes bevisbyrde.

Som din personskade advokat kan jeg hjelpe deg å vurdere og fremsette krav om erstatning for påført inntektstap, samt skattepåslag.

Det er ikke du som skal betale for advokatkostnadene.


FREMTIDIG INNTEKTSTAP
Fremtidig inntekstap etter personskade beregnes ut fra din forventede fremtidige inntekt. For dette gjelder det en rekke skrevne og uskrevne regler. Advokatfirmaet hjelper deg å få det du har krav på.

Fremtidig innteksttap må skilles fra erstatningsposten påført inntektstap. Det gjelder forskjellige regler både for disse to inntekstapene og for de andre erstatningspostene i et erstatningsoppgjør.

Det kan ta lang tid før du får dekket denne erstatningsposten.

Advokatfirmaet hjelper deg å få riktig erstatning for fremtidig inntektstap, samt skatteulempe. Husk at du skal leve av denne erstatningen i forhåpentligvis mange år fremover.

Det er ikke du som skal betale for advokatkostnadene.________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@kompensasjon.no


________________________

Advokat Talsnes
Back to content