Kontakt Søknad fri rettshjelp - Kompensasjon og erstatning

Go to content

Kontakt Søknad fri rettshjelp

Ønsker du å søke fri rettshjelp?
Få tilbakemelding innen 24 timer (*)
Receive an answer within 24 hours (*)
_____________________________________________________________________


Fri rettshjelp betyr ikke nødvendigvis at alle kostnader dekkes. Noen saker er behovsprøvde, og ofte er det en egenandel. Det vil si at de avhenger av inntekt og formue. Ta kontakt for en nærmere avklaring.

Free legal aid does not necessarily mean that all costs are covered. Some cases are demand-tested, and often it's a deductible. That is, they depend on income and wealth. Please contact us for further clarification.


* = Obligatorisk felt / Mandatory field.
 Pasientskade / Medical negligence
 Trafikkskade / Traffic accident
 Yrkesskade / Work accident
 Voldsskade / Criminal injury
 Erstatning / Compensation
 Familierelatert / Family related
 Annet / Other
________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@kompensasjon.no


________________________

Advokat Talsnes
Back to content