Legemiddelskade - Vilkår - Kompensasjon og erstatning

Go to content

Legemiddelskade - Vilkår


Advokatfirmaet bistår ved legemiddelskader. Dette gjelder både legemidler gitt ved ordinær behandling og legemiddelforsøk.

Vanligvis vil advokatfirmaet vurdere en legemiddelskade slik at man avventer å påbegynne oppdraget til man eventuelt har fått innvilget skaden som pasientskade eller man ønsker å klage på avslag.

Du trenger ikke bekymre deg for dyre sakskostnader mot store legemiddelfirmaer. Produsenter og importører av legemidler som blir omsatt i Norge plikter å ha forsikring direkte til fordel for skadelidte. Norsk Pasientskadeerstatning behandler søknad om erstatning på grunn av legemiddelskade.

Legemiddelskade omfatter både medisiner med og uten resept som er gitt til forbruk i Norge.

Legemiddel som ikke var gitt til forbruk i Norge: Legemiddelansvaret dekkes dersom "den direkte skadelidte var bosatt her og samme legemiddelmerke framstilt av samme produsent på skadetiden også var satt i omsetning eller godkjent for registrering her".


________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@kompensasjon.no


________________________

Advokat Talsnes
Back to content