Menerstatning - Kompensasjon og erstatning

Go to content

Menerstatning


MENERSTATNING

Ménerstatning er ment å gi kompensasjon for tapt livsutfoldelse. Det er en såkalt ikke-økonomisk kompensasjon. Det vil si at det kreves ikke at skadelidte har hatt et økonomisk tap.

Ménerstatning gis når skadelidte har fått varig og betydelig skade av medisinsk art.

Det er mange forhold som har betydning for fastsettelsen av den varige medisinske invaliditeten. Imidlertid er utmålingen nokså standardisert når man først har etablert hvilken invaliditetsgrad som skal legges til grunn ved beregningen.

Reglene for menerstatning er avhengig av hvilken skadetype det gjelder.

Det trengs vanligvis en spesialisterklæring som grunnlag for beregningen av ménerstatningen.

Advokatfirmaet kan bistå ved vurderingen av spesialisterklæringens betydning for saken og ved valg av medisinsk spesialist.


________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@kompensasjon.no


________________________

Advokat Talsnes
Back to content