Merutgifter - Kompensasjon og erstatning

Go to content

Merutgifter


PÅFØRTE UTGIFTER
 
Det gjelder egne regler for beregning av påførte utgifter etter yrkesskade. Påførte utgifter innebærer at skaden har medført merkostnader.

Det vil si at det kun er kostnader som skyldes hendelsen/ulykken som gir rett til dekning av påførte utgifter.

Erstatningsposten påførte utgifter består av mange mulige underposter. Det er ikke alle typer utgifter som innebærer en rett til å kreve erstatning - selv om de skyldes skaden.

Det gjelder forskjellige regler både for påførte utgifter, fremtidige utgifter og de andre mulige erstatningspostene etter en skade.

Advokatfirmaet hjelper deg å få riktig erstatning for påførte utgifter. Husk at jo flere erstatningsposter du klarer å få dekket, jo mer har du å leve av i årene som kommer.

Du har rett til bistand fra advokat for å vurdere og fremsette krav om dekning av påførte utgifter etter skade.

Det er ikke du som skal betale for advokatkostnadene.
 
FREMTIDIGE UTGIFTER

Det gjelder egne regler for beregning av fremtidige utgifter etter en hendelse/ulykke. Fremtidige utgifter innebærer at skaden vil medføre merkostnader i fremtiden, også etter det endelige oppgjøret med skadevolder/forsikringsselskapet/NPE/KFV mv.

Det er kun kostnader som skyldes hendelsen/ulykken som gir rett til dekning av fremtidige utgifter. Det gjelder egne regler for hvordan man sannsynliggjør de fremtidige utgiftene.

Erstatningsposten fremtidige utgifter beregnes individuelt, og består av mange mulige underposter, men er likevel underlagt begrensninger. Man kan derfor ikke påregne å få hele tapet dekket.

Det gjelder forskjellige regler både for fremtidige utgifter, påførte utgifter og de andre mulige erstatningspostene etter en skade.

Advokatfirmaet hjelper deg å få riktig erstatning for fremtidige utgifter. Husk at jo flere erstatningsposter du klarer å få dekket, jo mer har du å leve av i årene som kommer.

Du har rett til bistand fra advokat for å vurdere og fremsette krav om dekning av fremtidige utgifter etter en hendelse/skade.

Det er ikke du som skal betale for advokatkostnadene.


 ________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@kompensasjon.no


________________________

Advokat Talsnes
Back to content