Pasientskade - Vilkår - Kompensasjon og erstatning

Go to content

Pasientskade - Vilkår


Det går et viktig skille mellom tidligere skader/sykdommer, grunnskaden og behandlingsskaden.

Skaden må skyldes behandlingen og tapet må skyldes skaden. Det høres banalt ut, men sonderingen medfører gjerne større utfordringer enn man tror, da det gjerne blir tvist om de faktiske forhold/virkelighetsbeskrivelsen. Advokatfirmaet hjelper pasienten å få belyst de viktige momentene.


Noen av skadene/feilene som kan gi rett til erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning:

  • feil behandling/medisinering.

  • unnlatt behandling.

  • forsinket diagnose.

  • informasjonssvikt.

  • bivirkninger etter medisinbruk er ofte normalt, men kan i visse tilfeller være erstatningsberettiget.

  • teknisk svikt.Minimumskrav:

Skaden må minimum ha medført et økonomisk tap stort kroner 10.000 (pr. 01.01.2016), eller ha medført en varig medisinsk invaliditet på 15% for å gi rett til pasientskadeerstatning.

Imidlertid vil legemiddelskade gi rett til erstatning uavhengig av størrelsen på det økonomiske tapet.Pasientskadeerstatning krever at en rekke vilkår er oppfylt. Vilkårene er hjemlet i lovverk og rettspraksis.

Grunnleggende vilkår for å få pasientskadeerstatning etter norsk erstatningsrett er at det foreligger ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og et økonomisk tap. Pasientskadeerstatning i Norge gis med andre ord som hovedregel kun dersom det foreligger et økonomisk tap. I tillegg kan man være berettiget til ménerstatning og oppreisning.

For at det skal foreligge et krav på pasientskadeerstatning må skaden skyldes veiledning, undersøkelse, diagnostisering, behandling, ekspedisjon av legemidler fra apotek, pleie, vaksinasjon, prøvetaking, analyse av prøver, røntgen, forebygging av helseskader, medisinsk forsøksvirksomhet samt donasjon av organer, blod og vev, samt oppfølging.

Skyldes skaden forhold som ikke involverer helsepersonell, deres medhjelpere eller andre som har yrke/utdannelse/stilling som omfattes i henhold til forskrift, har du i utgangspunktet ikke krav på pasientskadeerstatning fra NPE.

Pasientskadeerstatning krever altså at det foreligger såkalt årsakssammenheng. Det må foreligge både faktisk og rettslig årsakssammenheng. Her er det flere juridiske forhold som bør avklares sammen med din advokat.


Kort oppsummert kreves:

  • skaden må være forårsaket av behandlingen

  • skaden må skyldes feil/svikt ved behandlingen

  • skaden må ha påført pasienten et økonomisk tap og/eller en viss varig medisinsk invaliditet.

Husk at det kan hende du har krav på erstatning fra et forsikringsselskap uavhengig av om du har krav på pasientskadeerstatning fra NPE.

Har du for eksempel ulykkes- eller sykdomsforsikring?

________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@kompensasjon.no


________________________

Advokat Talsnes
Back to content