Pasientskade Selvhjelp - Kompensasjon og erstatning

Go to content

Pasientskade SelvhjelpHva kan du gjøre dersom du er påført en pasientskade?

”FØRSTEHJELP”:
Dersom du har vært utsatt for en pasientskade, bør du snarest mulig:

1)   Meld fra til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Du finner skademeldingsskjema på www.npe.no. NPE kan på en måte sammenlignes med skadevolders forsikringsselskap, men er en statlig etat som skal gjøre en objektiv vurdering av saken.

Advokatfirmaet hjelper deg gjerne å fylle ut søknaden. Det kan være avgjørende at saken fremlegges korrekt.


2)   Dersom skaden ikke er registrert hos helsevesenet tidligere, bør du snarest ta kontakt med en behandler/lege/sykehus

Forsøk å få time samme dag. Husk å nevne alle plager/smerter du har. Sørg for at din behandler noterer i journalen at du har vært til konsultasjon/behandling.


3) Oppretthold kontakten med behandleren eller annen behandler helt frem til det er foretatt endelig erstatningsoppgjør.
Husk å nevne alle plager/smerter du har hver gang du er i kontakt med din fastlege/behandleren/legen/sykehuset.
Dette bør du gjøre selv om du tror du ikke trenger ytterligere behandling. Journalnotatene vil kunne være helt avgjørende bevis senere for at du skal få den erstatningen du har krav på.


4)   Ta vare på alle kvitteringer og skjemaer/dokumenter

Dette er bevis for blant annet påførte utgifter, som er en av mange mulige erstatningsposter. Ta vare på all dokumentasjon. Lever dokumentasjon med jevne mellomrom til advokaten. Det vil si hver 2-3 måneder, men senest før det fremsettes erstatningskrav.


5)   Kontakt samtidig en advokat

dersom du føler det er betryggende. Det er flere som synes det kan være greit å forsikre seg om at skademeldingsskjemaet inneholder det som trengs, og flere har misforstått hvordan det bør utfylles.


6)   Når du mottar det første brevet fra NPE om hvordan de stiller seg til saken:

NPE begynner med å vurdere hvorvidt de på vegne av skadevolder har ansvar for skaden.

Deretter vil de påbegynne beregningen av størrelsen på pasientskadeerstatningen. Det at NPE mener de har ansvar, betyr ikke det samme som at de aksepterer at du har et erstatningsberettiget tap. NPE vil dekke advokatutgifter i denne fasen, som går med til å beregne riktig erstatning (utmålingsfasen).

Du kan også ha rett til at NPE dekker advokatutgifter helt fra begynnelsen av saken. Du kan ta kontakt med NPE eller kompensasjon.no for en avklaring.


7)   Når du mottar vedtak fra NPE:

Du får relativt kort klagefrist, og advokaten kan trenge tid til å sette seg inn i saken. Eventuelt kan du klage selv og vente til du får avslag nummer 2, før du kontakter advokat. Da kan du kontakte advokat for å vurdere om du bør gå til rettssak. Det kan imidlertid ha stor betydning om du kommer tidlig til advokaten.


8)   Advokaten er knytepunktet

Fra det øyeblikk advokaten representerer deg, vil all kontakt med NPE foregå via advokaten. Dette er viktig. Advokaten trenger oversikt over helheten for å kunne hjelpe deg.


9) Egen innsats

Hvor mye du orker å følge med i prosessen underveis, er opptil deg. Noen foretrekker å gjøre minst mulig selv. Andre ønsker å bidra mest mulig i egen sak. Begge deler er mulig, men vi må ha et minimum av kontakt slik at vi kan utveksle opplysninger.

________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@kompensasjon.no


________________________

Advokat Talsnes
Back to content