Pasientskade - Kompensasjon og erstatning

Go to content

Pasientskade

Pasientskadeerstatning
__________________________________________________________________________
Advokat Talsnes
PASIENTSKADE OG LEGEMIDDELSKADE
Advokat Talsnes har variert erfaring fra mange forskjellige saksområder.
GRATIS HJELP TIL Å SØKE   |   
ERSTATNINGSPOSTENE  |   
PASIENTSKADE |   
LEGEMIDDELSKADE   |
HJELP TIL SELVHJELP |   
FOR HELSEPERSONELL   |   
Første konsultasjon er alltid gratis
Dette vil si at du får en tilbakemelding på hvorvidt du har en sak før det påløper advokatkostnader.
Inntil 30 minutters gratis konsultasjon er vanligvis nok til å avgjøre om du har en sak eller ikke.
Du får gjerne også vite om du får resten av advokathjelpen dekket av forskjellige ordninger.
Advokat Talsnes
_______________________________________________________________________________________
Advokat Talsnes har erfaring fra mange rettsområder. Dersom du likevel skulle trenge annen kompetanse, kan du få hjelp til å komme deg videre.


________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@kompensasjon.no


________________________

Advokat Talsnes
Back to content