Personskader - Kompensasjon og erstatning

Go to content

Personskader

Personskadeerstatning
__________________________________________________________________________
Pasientskader, trafikkskade, yrkesskade, voldsskade, forsørgertap, barneeerstatning mv.
PASIENTSKADER
____________________


Få gratis hjelp til søknad om pasientskadeerstatning etter pasientskader og legemiddelskader. Advokat Talsnes blir med deg fra A til Å i prosessen overfor Norsk Pasientskadeerstatning.
TRAFIKKSKADE
____________________

Få gratis(*) hjelp til å kreve trafikkskadeerstatning. Advokat Talsnes har omfattende erfaring med å kreve erstatning fra ditt eller motpartens forsikringsselskap.
YRKESSKADE
____________________


Få gratis(*) hjelp til krav om yrkesskadeerstatning?
VOLDSSKADER
____________________


Få gratis(*) hjelp til søknad om voldsoffererstatning eller til å kreve erstatning direkte fra skadevolder.
BISTANDSADVOKAT
____________________


Du trenger ikke stå alene. Få gratis(*) hjelp til søknad om voldsoffererstatning av en advokat som er vant til å beregne erstatning. Få tips om hva du har krav på.
FORSØRGERTAP
____________________


Ektefeller, samboere og barn av den skadelidte kan ha krav på forsørgertapserstatning.
BARNEERSTATNING
____________________


Det gjelder egne regler for erstatning for tap i fremtidig inntekt og menerstatning til barn som ikke har fylt 16 år.
GJENOPPTAK
____________________


Vurderer du å gjenoppta en personskadesak?
SØKNAD FRI RETTSHJELP
________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@kompensasjon.no


________________________

Advokat Talsnes
Back to content