Styreansvar - Kompensasjon og erstatning

Go to content

Styreansvar


Erstatningskrav basert på styreansvar

Styreansvar er blitt stadig mer aktuelt de siste årene.

Dette gjelder også for styremedlemmer i aksjeselskap.

Selskapsformen ‘aksjeselskap’ innebærer i utgangspunktet en ansvarsbegrensning. Mange har derfor ikke tegnet styreansvarsforsikring, da man føler seg trygg på at et eventuelt krav forsvinner med selskapet dersom det går dårlig.

Imidlertid vil det i akkurat de tilfellene være nærliggende for en kreditor å undersøke om kravet i stedet kan rettes mot selskapets styre, aksjonærer eller andre. Samtidig påpekes at det ikke bare er utenforstående kreditorer som kan tenkes å rette krav mot styret.


Så hva skal til for å bli pålagt styreansvar?

Det kreves ikke mer enn uaktsomhet. Dette baseres på en konkret helhetsvurdering, men statistikken for dømte styremedlemmer tilsier at mange styremedlemmer har hatt forskjellig syn på hva dette innebærer.

Noen typise momenter vil være arten og omfanget av handlingene eller unnlatelsene. For ja, unnlatelse av å handle kan like gjerne som handlinger innebære store tap for selskapet eller dets kreditorer.


Så hvordan pådrar man seg styreansvar?

Mulighetene kan ikke positivt uttømmes i en liste, men som styremedlem bør man kjenne til kravene aksjeloven stiller til vervet, da brudd på disse reglene kan innebære uaktsomhet.

Imidlertid kan styreansvar også ha sitt grunnlag i forhold utenfor aksjeloven.Tilbake til toppen
________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@kompensasjon.no


________________________

Advokat Talsnes
Back to content