Trafikkskade Selvhjelp - Kompensasjon og erstatning

Go to content

Trafikkskade Selvhjelp


SELVHJELP ETTER TRAFIKKSKADE

Prioriter medisinsk hjelp. Oppsøk dette snarest. Det er viktig å få dokumentert hva som er skjedd hos legen/legevakten.

Kontakt advokat så snart du har vært på legevakt.

Dersom du enda ikke har vært hos legen, kontakt advokatfirmaet dersom du ikke har behov for øyeblikkelig hjelp.

Advokatfirmaet hjelper deg slik at du får riktig erstatning og også dekket advokatkostnadene.


Hva kan man gjøre dersom man er påført en skade?

”FØRSTEHJELP”:

Dersom du har vært utsatt for en trafikkskade, bør du snarest mulig:


HUSKELISTE:

1)   Dersom skaden ikke er registrert hos helsevesenet tidligere, bør du snarest ta kontakt med en behandler/lege/sykehus

Forsøk å få time samme dag. Husk å nevne alle plager/smerter du har. Sørg for at din behandler noterer i journalen at du har vært til konsultasjon/behandling.


2)  Oppretthold kontakten med behandleren eller annen behandler helt frem til det er foretatt endelig erstatningsoppgjør.

Husk å nevne alle plager/smerter du har hver gang du er i kontakt med behandleren/legen/sykehuset.

Dette bør du gjøre selv om du tror du ikke trenger ytterligere behandling. Journalnotatene vil kunne være helt avgjørende bevis senere for at du skal få den erstatningen du har krav på.


3)   Ta vare på alle kvitteringer og skjemaer/dokumenter

Dette er bevis for blant annet påførte utgifter, som er en av mange mulige erstatningsposter. Ta vare på all dokumentasjon. Lever dokumentasjon med jevne mellomrom til advokaten. Det vil si hver 2-3 måneder, men senest før det fremsettes erstatningskrav.

4)   Meld fra til forsikringsselskap og politi

Personskade etter trafikkuhell skal alltid meldes til både forsikringsselskap og politiet. Advokaten kan hjelpe deg. Hvordan man fremlegger saken kan være avgjørende.


5)   Kontakt samtidig en advokat

som driver med personskadeerstatning. Jo snarere du kontakter advokaten, jo lettere er det å ivareta dine rettigheter. Det er dessverre ofte slik at den som er skadelidt venter med å ta kontakt med advokat inntil man er i konflikt med forsikringsselskapet. Det er ikke nødvendig.

Advokatutgifter som har sammenheng med skaden er vanligvis dekket av den samme forsikringen som dekker de andre erstatningspostene, slik at du får advokatutgifter dekket i tillegg til andre utgifter og erstatningsposter. Det er derfor ingen grunn til å vente.

Fra det øyeblikk advokaten representerer deg, vil all kontakt med forsikringsselskapet skje via advokaten. Hvor mye du orker å følge med i prosessen underveis, er opptil deg, men vi må ha et minimum av kontakt slik at vi kan utveksle opplysninger. Alle dokumenter, kvittering etc. bør gå via advokaten. Slik informasjon kan inneholde både direkte og indirekte informasjon av betydning for din rett til erstatning.


6)   Advokaten er knytepunktet

Fra det øyeblikk advokaten representerer deg, vil all kontakt foregå via advokaten. Dette er viktig for at advokaten skal kunne koordinere saken for best mulig utfall.


7) Egen innsats

Hvor mye du orker å følge med i prosessen underveis, er opptil deg. Noen foretrekker å gjøre minst mulig selv. Andre ønsker å bidra mest mulig i egen sak. Begge deler er mulig, men vi må ha et minimum av kontakt slik at vi kan utveksle opplysninger.________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@kompensasjon.no


________________________

Advokat Talsnes
Back to content