Vilkår, ukjent kjøretøy, trafikkskade på jobb mv. - Kompensasjon og erstatning

Go to content

Vilkår, ukjent kjøretøy, trafikkskade på jobb mv.VILKÅR FOR TRAFIKKSKADEERSTATNING

Retten til trafikkskadeerstatning gjelder både fotgjengere, syklister, passasjerer og sjåfører. Du kan ha et krav om erstatning selv om du selv var skyld i ulykken.

Trafikkskadeerstatning krever at en rekke vilkår er oppfylt. Vilkårene er hjemlet i lovverk og omfattende rettspraksis.

Grunnleggende 3 vilkår for å få trafikkskadeerstatning etter norsk erstatningsrett er at det foreligger ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og et økonomisk tap. Trafikkskadeerstatning i Norge gis med andre ord som hovedregel kun dersom det foreligger et økonomisk tap. I tillegg kan trafikkskaden gjøre deg berettiget til ménerstatning og oppreisning.

Innledende vilkår for å få trafikkskadeerstatning etter bilansvarsloven er at motorvogn har vært involvert og at loven krever at denne er ansvarsforsikret.

Trafikkskadeerstatning krever altså at det foreligger såkalt årsakssammenheng. Det må foreligge både faktisk og rettslig årsakssammenheng.

En trafikkskadeadvokat kjenner forskjellen mellom alminnelig erstatningsrett og trafikkskadeerstatning. Derfor bør rådet være å ha en advokat som har spesialisert seg på trafikkskadeerstatning.

Dersom en skade kommer inn under trafikkskadeerstatningsordningen, dekkes advokatutgifter i tillegg til de andre erstatningspostene. Bilansvarsforsikringen dekker derfor vanligvis advokatutgiftene som oppstår når din trafikkskadeadvokat krever inn din trafikkskadeerstatning
UKJENT KJØRETØY

Har du vært involvert i en trafikkulykke med ukjent kjøretøy?

Advokatfirmaet bistår med å finne frem til riktig forsikringsselskap.
TRAFIKKSKADE PÅ JOBB

Var du i arbeid da trafikkulykken skjedde?

Da kan det være aktuelt med både yrkesskadeerstatning og trafikkskadeerstatning.

Du vil ha krav på den av erstatningene som gir deg høyest utbetaling.

Uansett plikter forsikringsselskapet å dekke såkalte rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand. Du har krav på slik advokathjelp helt fra skadetidspunktet og frem til avslutning av saken.

Dette kan ta opptil flere år. Derfor er det godt å vite at man ikke er alene om å representere seg sine rettigheter.________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@kompensasjon.no


________________________

Advokat Talsnes
Back to content