Voldsskade - Selvhjelp - Kompensasjon og erstatning

Go to content

Voldsskade - Selvhjelp”FØRSTEHJELP”
Dersom du har vært utsatt for en voldsepisode, bør du snarest mulig:


1)   Ta kontakt med en behandler/lege/sykehus/mottak

Forsøk å få time samme dag. Husk å nevne alle plager/smerter du har. Sørg for at din behandler noterer i journalen at du har vært til konsultasjon/behandling. Oppretthold kontakten med behandleren eller annen behandler helt frem til det er foretatt endelig erstatningsoppgjør. Husk å nevne alle plager/smerter du har hver gang du er i kontakt med behandleren/legen/sykehuset.
Dette bør du gjøre selv om du tror du ikke trenger behandling. Journalnotatene vil kunne være helt avgjørende bevis senere for at du skal få den erstatningen du har krav på.

2)   Ta vare på alle kvitteringer og skjemaer/dokumenter

Dette er bevis for påførte utgifter, som er en av mange mulige erstatningsposter. Disse bør sendes/overleveres advokaten. Slik informasjon kan inneholde både direkte og indirekte informasjon av betydning for din rett til erstatning.

3)   Meld fra til politiet så snart som mulig.

Si fra til politiet at du ønsker at erstatningskravet tas med i en eventuell straffesak mot skadevolderen. Advokaten kan hjelpe deg.

4)   Kontakt samtidig en advokat

som driver med bistandsadvokatarbeid og personskadeerstatning. Jo snarere du kontakter advokaten, jo lettere er det å ta vare på dine rettigheter. Det er dessverre ofte slik at den som er skadelidt venter for lenge med å ta kontakt med advokat. Det er ikke nødvendig. En offentlig oppnevnt bistandsadvokat betales av det offentlige. Det er derfor ingen grunn til å vente. Fra det øyeblikk advokaten representerer deg, vil nesten all korrespondanse skje via advokaten.

________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@kompensasjon.no


________________________

Advokat Talsnes
Back to content