Voldsskade Vilkår mv - Kompensasjon og erstatning

Go to content

Voldsskade Vilkår mvVILKÅR

Voldsoffererstatning krever at en rekke vilkår er oppfylt. Vilkårene er hjemlet i lovverk og rettspraksis.

Dersom du ønsker at det offentlige skal utbetale voldsoffererstatning, må du anmelde forholdet til politiet.

Videre må du i utgangspunktet ha krevd at erstatningskravet ditt tas med i en eventuell straffesak mot skadevolderen. Dette kan du gi beskjed om til politiet når du anmelder forholdet.

Videre er de grunnleggende vilkår for å få voldsoffererstatning etter norsk erstatningsrett at det foreligger ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og et økonomisk tap. Voldsoffererstatning i Norge gis med andre ord som hovedregel kun dersom det foreligger et økonomisk tap.

I tillegg kan man være berettiget til ménerstatning og oppreisning.

Voldsoffererstatning krever altså at det foreligger såkalt årsakssammenheng. Det må foreligge både faktisk og rettslig årsakssammenheng.
Husk at det kan hende du har krav på erstatning fra et forsikringsselskap uavhengig av om du har krav på voldsoffererstatning.


VOLD I UTLANDET

Du kan selvfølgelig forsøke å kreve erstatning i utlandet, men de fleste vil nok betakke seg for å påbegynne en rettslig prosess i utlandet.

I særlige tilfeller kan man søke erstatning fra den norske staten for skade som er voldt utenfor Norge. Da kreves imidlertid at den skadde eller de etterlatte har bosted i Norge. Videre kreves normalt sett at det ikke finnes en voldsoffererstatningsordning i det aktuelle landet.

Imidlertid er det i utgangspunktet krav om at skaden er påført her i Norge (herunder Svalbard) eller om bord på norsk fartøy, norsk boreplattform, norsk luftfartøy eller på innretning/anlegg for utforsking/utnytting av undersjøiske naturforekomster på den norske del av kontinentalsokkelen.

Dersom voldshandlingen er skjedd i Norge, er det ikke et krav at skadelidte var norsk statsborger eller bosatt i Norge.________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@kompensasjon.no


________________________

Advokat Talsnes
Back to content