Yrkesskade Vilkår mv - Kompensasjon og erstatning

Go to content

Yrkesskade Vilkår mvVILKÅRENE FOR YRKESSKADEERSTATNING

Yrkesskadeerstatning krever at en rekke vilkår er oppfylt. Vilkårene er hjemlet i lovverk og omfattende rettspraksis.
Grunnleggende 3 vilkår for å få erstatning etter norsk erstatningsrett er at det foreligger ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og et økonomisk tap.

Yrkesskadeerstatning i Norge gis med andre ord som hovedregel kun dersom det foreligger et økonomisk tap. I tillegg kan yrkesskaden gjøre deg berettiget til ménerstatning og oppreisning.

Yrkesskadeerstatning er videre avhengig av ytterligere 3 inngangsvilkår: Yrkesskaden har skjedd i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Yrkesskadeerstatning krever altså at det foreligger såkalt årsakssammenheng. Det må foreligge både faktisk og rettslig årsakssammenheng.

En yrkesskadeadvokat kjenner forskjellen mellom alminnelig erstatningsrett og yrkesskadeerstatning. Derfor bør rådet være å kontakte en advokat som har spesialisert seg på personskade-/yrkesskadeerstatning.

Dersom en skade kommer inn under yrkesskaderstatningsordningen, dekkes advokatutgifter i tillegg til de andre erstatningspostene. Din arbeidsgivers forsikring dekker derfor vanligvis advokatutgiftene som oppstår når din yrkesskadeadvokat krever inn din yrkesskadeerstatning. Advokaten avklarer og ordner dette.
YRKESSKADEFORDELER

Som yrkesskadet har du fordeler hos NAV.

Det er derfor viktig at skaden meldes til NAV som yrkesskade.

For eksempel vil en yrkesskade gi rett til full dekning for nødvendige utgifter til legehjelp, tannlegehjelp, fysikalsk behandling og legemidler, spesielt medisinsk utstyr og forbruktsmateriell, og hensiktsmessige hjelpemidler som kan bøte på følgene av skaden. Videre dekkes nødvendige utgifter til hjemtransport.________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@kompensasjon.no


________________________

Advokat Talsnes
Back to content